Aanvullend onderzoek

  • Waarom nader onderzoek?
  • Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
  • Röntgenonderzoek
  • Echografie
  • Wanneer heb ik de uitslag van het laboratoriumonderzoek?

Waarom nader onderzoek?

Waarom nader onderzoek?

Om tot een goede diagnose te komen is het vaak nodig om, naast een grondig lichamelijk onderzoek ook nog aanvullend onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld een bloed-, urine- of ontlastingsonderzoek.

Soms voeren we bloed- en urineonderzoek uit om te kijken hoe het verloop van de ziekte is (bijvoorbeeld bij chronisch nierfalen van de kat) of om te controleren of de behandeling aanslaat (bijvoorbeeld bij de behandeling van een te snel werkende schildklier).

Veel voorkomend is ook het volgen van een suikerziektepatiënt via bloedonderzoek. Eigenaren worden door ons intensief begeleid bij de behandeling van hun hond of kat en kunnen op termijn zelf ook thuis, het suikergehalte in het bloed controleren van hun huisdier.

Een veel voorkomende reden voor het uitvoeren van ontlasting onderzoek is de verdenking op een parasitaire infectie.

Daarnaast kan er ook beeldvormende diagnostiek worden uitgevoerd zoals het maken van röntgenfoto’s of het uitvoeren van een echo van de buikholte.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

dierenarts urine onderzoekHoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Urineonderzoek

U kunt thuis (bij de kat) of tijdens de wandeling (bij uw hond) urine opvangen. De urine moet na het verzamelen in een schoon buisje of potje bewaard worden.

Via onze paraveterinairen kunt u tips krijgen om urine te verzamelen. Voor de meeste onderzoeken mag de urine niet ouder dan 2 uur zijn. Plaats voor de zekerheid de door u opgevangen urine in de koelkast. Gekoelde urine is langer geschikt voor onderzoek.

Urinekweek

Soms moet er steriel urine afgenomen worden bij een huisdier. Dit onderzoek voeren wij uit om te onderzoeken of er een bacterie in de urinewegen zit en zo ja om welke bacterie het gaat en voor welk antibioticum de bacterie gevoelig is. Voor dit onderzoek is altijd een afspraak op de kliniek nodig. Bij de kat kunnen wij als de blaas voldoende gevuld is een punctie doen via de buikwand. De dieren hoeven hiervoor niet onder narcose en voelen er nauwelijks iets van.

Bij de hond kunnen we meestal niet zomaar een urinepunctie verrichten en voeren wij een punctie uit onder begeleiding van ons echoapparaat. We kunnen dan exact bepalen waar de blaas zich bevindt en precies op de juiste plaats de urineblaas aanprikken om steriel urine te verzamelen.

Het kweken van eventuele bacteriën neemt altijd meerdere dagen in beslag en de uitslag laat meestal een week op zich wachten.

Bloedonderzoek

Voor een aantal bloedonderzoeken moet een huisdier nuchter zijn (wel water maar minstens 10 uur geen eten voorafgaande aan de bloedafname). Als het niet nodig is, dat uw huisdier nuchter komt voor bloedonderzoek zal de assistente dit vermelden bij het maken van de afspraak.

We nemen het bloed af uit een voorpoot, achterpoot of uit de hals. Als wij bloed afnemen uit een voorpootje wordt er soms even een stuwbandje aangelegd zodat wij het bloedvat gemakkelijker kunnen vinden. In een enkel geval (kat) is een huisdier zo gestrest door het bloed afnemen dat een lichte sedatie (narcose) nodig is maar gelukkig lukt het meestal zonder een roesje.

Ontlasting onderzoek

Voor het onderzoek op de ontlasting van uw huisdier kunt u het beste zo vers mogelijke ontlasting aanleveren. U kunt de ontlasting na het verzamelen weer het beste overdoen in een schoon (eventueel uitgekookt) potje. Bij het onderzoek op Giardia raden wij aan om drie dagen achtereen ontlasting te verzamelen. De parasieten worden namelijk niet continu uitgescheiden en door het driedaagse ontlastingsonderzoek vergroten we de kans op het aantreffen van de parasiet als uw huisdier besmet is met Giardia.

Röntgenonderzoek

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen bij een huisdier in de vorm van röntgenfoto’s. Röntgendiagnostiek geeft informatie over de binnenkant van uw dier en kan ons helpen om vast te stellen wat uw huisdier precies heeft.

Het maken van röntgenfoto’s gebeurt meestal overdag. De meeste dieren hebben geen roesje nodig voor dit onderzoek. Als een dier erg nerveus is of zeer pijnlijk, is het verstandig om het dier wel een beetje slaperig te maken. We adviseren de meeste diereigenaren dan ook om hun huisdier voor de zekerheid nuchter te houden die dag (geen eten, wel water).

Echografie

Net als bij de mens kan je sommige structuren in het lichaam beter onderzoeken met behulp van een echografisch onderzoek en het is natuurlijk de methode om een eventuele dracht vast te stellen!

Ook de echografische onderzoeken in onze kliniek vinden overdag plaats. Voor dit onderzoek is zelden narcose nodig en in overleg kunt u tijdens het onderzoek aanwezig zijn. We moeten wel wat haartjes wegscheren en echo gel aanbrengen om een mooi beeld te krijgen. Bij echografie worden er namelijk geluidsgolven (ongevaarlijk voor mens en dier) het lichaam ingestuurd. De ultrasone golven worden door de verschillende weefsels en organen weerkaatst en omgezet in een echobeeld op de monitor. De lucht in de vacht van een huisdier blokkeert de geluidsgolven en daarom moeten we de vacht wat wegscheren.

Een röntgenfotoDrachtecho

Om te controleren of een hond of kat drachtig is kan er vanaf de 28ste dag na de dekking een drachtecho uitgevoerd worden. We kunnen dan ook goed de hartactie van de kleintjes beoordelen.

Echo van de buik

Om (kleinere) afwijkingen in de buik te diagnosticeren geeft een echo vaak meer duidelijkheid. We kunnen verfijnder eventuele afwijkingen aan de nieren, de bijnieren, de lever, de milt, de galblaas, de alvleesklier, urineblaas, de baarmoeder en de darmen zien. Indien nodig kunnen we een punctie doen via de buik met een naald, via echobegeleiding. We kunnen dus precies zien waar we prikken. De dieren voelen er gelukkig bijna niets van. Als we een blaaspunctie uitvoeren is het belangrijk dat de blaas redelijk tot goed gevuld is met urine. Een hond of een kat mag daarom tot minstens drie uur voor het onderzoek, niet geplast hebben. Tenslotte is het belangrijk dat de dieren tenminste 12 uur nuchter zijn voor een buikecho.

Wanneer heb ik de uitslag van het laboratoriumonderzoek?

Wanneer heb ik de uitslag van het laboratoriumonderzoek?

Verreweg de meeste bloedonderzoeken kunnen wij in ons eigen laboratorium uitvoeren. Meestal hebt u binnen 24 uur al de uitslag! Ook de meeste urineonderzoeken voeren wij uit in ons eigen lab en de uitslag is vaak dezelfde dag nog bekend.

Verteringsonderzoeken op ontlasting sturen wij in naar een extern laboratorium en daarvan is de uitslag meestal binnen 5 dagen bekend. Enkele bloedtesten worden uitgevoerd in externe, specialistische laboratoria. De uitslag van deze onderzoeken duurt vaak meestal 5 werkdagen.

stethoscope
Terug naar alle behandelingen